Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Sněžném

Sněžné 60, 592 03 Sněžné, IČ 43379192, č.ú. 161847886/0300

Sborový program v červenci a říjnu 2019

4. – 6. 10.            Sjezd mládeže v Novém Městě na Moravě

6. 10. neděle      8.15 Křižánky bohoslužby s  VP – Díkčinění (Ondřej Ruml)

                            9.30 Sněžné bohoslužby s VP – Díkčinění (Ondřej Ruml)

6. 10. neděle      14.30 Strměchy – instalace Petra Tureckého

                            14.30 (?) Jimramov – instalace Elen Plzákové

7. 10. pondělí     14.00 náboženství ZŠ Sněžné

8. 10. pondělí     18.00 staršovstvo sboru

13.10. neděle      9.30 Sněžné čtené bohoslužby

20.10. neděle     8.15 Křižánky bohoslužby – Drahomíra Pešlová

                             9.30 Sněžné bohoslužby – Drahomíra Pešlová

21. 10. pondělí   14.00 náboženství ZŠ Sněžné

27.10. neděle      8.15 Křižánky – čtené bohoslužby

                             9.30 Sněžné – čtené bohoslužby

Kontakt na administrátora – ondrej.ruml@evangnet.cz, tel. 776 309 166

Zkouška pěveckého sboru – dle domluvy a informace Pavla Konvalinky

Předkonfirmační příprava probíhá společně s novoměstskými – v pátek v 16.00 v presbyterně tamějšího kostela.

Setkání mládeže dle domluvy. Biblické hodiny od listopadu.